بورسی بخریم یا فرابورسی؟

در مقالات گذشته در مورد انواع بازارها در بورس و فرابورس توضیحاتی خدمت دوستان ارائه کردم. در این مقاله قصد دارم تا به بررسی شرکت های موجود در بورس و فرابورس بپردازم و در نهایت به این جمع بندی برسیم که تفاوت در خرید یک شرکت بورسی و فرابورسی در چیست. برای این منظور نیاز هست تا همزمان با ارائه این مطلب