بد استفاده میکنی از من...

Image for post
Image for post


درسته یکی از توانایی های مغز "حفظ کردن" و انباشت اطلاعات هست ولی نباید مغز را کارت حافظه فرض کرد.

میدونی به نظرم اعتقادات ، سلیقه ها ، چهارچوب ها ، و الگو ها همش از حافظه میاد.
منظورم اینه به مغز قبلا یه اطلاعاتی وارد شده مغز پردازش کرده ،سبک سنگین اش کرده بعد داده دست حافظه بعدش  دیگه هرچی اطلاعات شبیه اون اطلاعات اولی میاد دست مکن بدون پردازش از اول ، از کارت حافظه استفاده میکنم و این میشه یه الگو این میشه یه پارادایم برای اطلاعاتی که شاید شبیه اولی باشه ولی دقیقا مثل اون نیست.

و اینجوریاست که دیگه مغز اون مغزی نیست که باید باشه.
میشه دستگاه غربالگر پول های سکه ای...

غربالگر نباش تا زندگی رو همون طور که هست ببینی نه طوری که تو حافظه ات ثبت شده.