باید که خالی شد...

تا جایی که میدونم آخرین سلاح ارتباطی که استفاده میکنم "زبان" هست همون ارتباط کلامی
ولی هی از خودم میپرسم آیا جوابگوی نیاز من هست؟
آیا با این "زبان" میتونم درد خودم رو برسونم؟

باید  فکری کرد...

شده منظور و مقصودی در ذهن داشته باشی ولی اون رو با ساعت ها گفتگو نتونی به طرف مقابل برسونی؟

باید کاری کرد...

شده پر از حرف باشی؟
ولی نتونی چیزی رو که واضح و روشن میبینی رو به بقیه هم نشون بدی؟

باید که خالی شد...
ولی چطوری...


Image for post
Image for post

اولین و تنها راهی که به ذهنم میرسه هم دل شدن هست یعنی اول باید طرف مقابل ام رو درک کنم
اول باید خفه شم
کور شم
لال شم
و خنگ شم
بعد از اینکه حرف ، احساس و منظور طرف مقابل ام رو فهمیدم من هم میتونم حرفم رو بهش بزنم.