نحوه پخش آهنگ در سایت و شبکه رسمی رادیوجوان

 

هزینه های پخش آهنگ در رادیوجوان چقدر است؟

جهت دریافت پکیج پخش و رزرو تایم از طریق اکانت تلگرام زیر در ارتباط باشید 

T.me/RJTVAds
قیمت های پخش به تومان هست 

هزینه های پخش آهنگ در رادیوجوان چقدر است؟

جهت دریافت پکیج پخش و رزرو تایم از طریق اکانت تلگرام زیر در ارتباط باشید 

T.me/RJTVAds
قیمت های پخش به تومان هست 

هزینه های پخش آهنگ در رادیوجوان چقدر است؟

جهت دریافت پکیج پخش و رزرو تایم از طریق اکانت تلگرام زیر در ارتباط باشید 

T.me/RJTVAds
قیمت های پخش به تومان هست

هزینه های پخش آهنگ در رادیوجوان چقدر است؟

جهت دریافت پکیج پخش و رزرو تایم از طریق اکانت تلگرام زیر در ارتباط باشید 

T.me/RJTVAds
قیمت های پخش به تومان هست  

Image for post
Image for post