هزینه و قیمت همراه بیمار در بیمارستان کرج

همراه بیمار در بیمارستان یا پرستار بیمار در مواقعی که بیمار توانایی انجام نیاز های خود را ندارد و خانواده و نزدیکان وی نیز شرایط مناسبی برای ماندن و مراقبت از بیمار در بیمارستان را ندارند، از آنجایی که در بیمارستان ها با کمبود با پرستار نیز مواجه هستیم می توان گفت استخدام همراه بیمار در بیمارستان بهترین گزینه برای برطرف کردن نیاز های فرد بیمار و انجام توصیه های پزشک و پرستار می باشد می توانید با مطالعه این پست مرکز پرستاری مهرگان نو برای استخدام و قیمت همراه بیمار در بیمارستان کرج اقدام های لازم را در صورت نیاز انجام دهید.

موسسه پرستاری و پزشکی مهرگان نو

مراقب بیمار کیست؟

مراقب و همراه بیمار باید دارای شرایط و تخصص های ویژه ای باشد که اطرافیان و خانواده فرد بیمار اغلب از آن عاجز می باشند بنابراین با استخدام پرستار می توانید از مدیریت داروها ی بیمار به همراه رسیدگی های بهداشتی و پرستاری از موسسه پرستاری مهرگان نو دریافت کنید.پرستاران حرفه ای و متخصص مرکز پرستاری ما دلسوزانه در راستای بهبودی و درمان بیمار شما تلاش های لازم را انجام می دهند.

چرا به همراه بیمار نیاز داریم؟

Image for post
Image for post
 • عدم داشتن اطلاعات و دانایی خانواده فرد
 • نداشتن وقت کافی و پر مشغله بودن اطرافیان
 • سختی و طاقت فرسابودن محیط بیمارستان برای نگهداری اعضای خانواده از بیمار
 • نگهداری و مراقبت شبانه روزی و تمام وقت از بیمار
 • پرستار خصوصی در بیمارستان می تواند به طور تخصصی و اختصاصی از بیمار

 همراه بیمار با اجازه ی پزشک می تواند برای بهبودی فرد تلاش ها و کمک های موثری نظیر تزریق سرم و آمپول زدن و پانسمان را انجام دهد و از طرفی می توانید کارهای اداری مربوط به پذیرش و ترخیص را نیز برعهده بگیرد البته حتما این نکته را در نظر داشته باشید که باید هر گونه فعالیتی که فرد همراه بیمار انجام می دهد مورد تایید پزشک باشد.

وظایف همراه بیمار در بیمارستان کرج

Image for post
Image for post

در یک نگاه کلی می توان گفت وظیفه ی اصلی همراه بیمار در بیمارستان ایجاد و برقراری شرایط و محیط عالی و مناسب برای بهبودی و درمان بیمار است در لیست زیر خدماتی که از مراقب مریض انتظار می رود را تهیه کرده ایم، مطالعه کنید.

 • تنظیم رژیم غذایی مناسب و دادن غذاها، آبمیوه ها و مایعات مورد نیاز بیمار
 • گرفتن علائم حیاتی بیمار
 • تعویض دراشیف، لگن گذاشتن و تعویض پوشک بیمار (در صورت ناتوانی فرد)
 • در صورت شب بیداری های بیمار مراقب بیمار باید همراه او بیدار باشد
 • کمک کردن به انتقال بیمار به بخش های مختلف بیمارستان مثل رادیولوژی و آزمایشگاه
 • جمع آوری کردن آزمایشگات وی
 • کمک کردن به جابه جایی و رفت و آمد، ایستادن و نشستن مریض
 • دادن داروهای بیمار در ساعت مشخص
 • هم صحبتی با بیمار
 • خالی نمودن سوند بیمار
 • در اثر خسته شن بیمار و زیاد ماندن وی در تخت، مراقب می تواند وی را ماساژ دهد
 • در کارهای بهداشتی ونظافت از قبیل حمام رفتن و تعویض لباس به مریض کمک کند
 • نظارت بر تجویز دارو نیز یکی از مسئولیت های اولیه یک همراه بیمار می باشد
 • دقت و توجه به بیمار در صورت داشتن وضعیت غیر عادی فرد و در صورت لزوم اطلاع دادن به پزشک و پرستار
 • جلوگیری از زخم بستر

در راستای این وظایف می توانید مقاله های زخم بسار چیست و تزریق و وصل کردن سرم را مطالعه کنید.

Image for post
Image for post

همراه بیمار در بیمارستان های کرج

 • همراه مریض در بیمارستان امام خمینی
 • همراه مریض در بیمارستان قائم (عج)
 • همراه مریض در بیمارستان شهید دکتر باهنر
 • همراه مریض بیمارستان دکتر علی شریعتی
 • همراه مریض در بیمارستان مریم
 • همراه مریض در بیمارستان کسری
 • همراه بیمار در بیمارستان البرز
 • همراه بیمار در بیمارستان کمالی
 • همراه بیمار در بیمارستان حضرت علی (ع)

و....

استخدام همراه و مراقب بیمار در بیمارستان کرج

موسسه پرستاری و پزشکی مهرگان نو متشکل از پرستارات حرفه ای و متخصص می شود که این مرکز باتوجه به سن بیمار برای شما پرستار سالمند و پرستار کودک در بیمارستان مد نظرتان اعزام می کند که با تخصص و همراهی بیمار رضایت خانواده، بیمار و پزشک را جلب کند.همانطور که ذکر شد به دلیل نبود پرستار کافی  کمبود های مراقبتی بیمارستان از مریض داشتن همراه و مراقب بیمار یک امر مهم تلقی می شود که شما می توانید با استخدام همراه مریض در بیمارستان به بیمار خود برای قبول بیماری و همکاری در بهبودی و درمان اوکمک شایانی کنید.

خصوصیات و ویژگی همراه بیمار در بیمارستان چیست؟

Image for post
Image for post
 1. قابل اعتماد بودن پرستار
 2. داشتن اعتماد به نفس بالا
 3. همراهی و هم صحبتی وحس شوخ طبعی با بیمار
 4. صبوری و تحمل فرد
 5. توجه داشتن و قرار دادن اولویت به نیازها و مشکلات بیمار
 6. برقراری ارتباط عاطفی با فرد

هزینه وقیمت همراه بیمار در بیمارستان کرج

Image for post
Image for post

برای استخدام همراه و پرستار بیمار لازم است که از موسسه ی کاملا معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت برای فرد بیمارتان استخدام کنید، در این زمینه موسسه پرستاری مهرگان نو با داشتن با سابقه ی درخشان در زمینه ی ارائه ی خدمات پزشکی و بهداشتی برای شما می باشد که می توانید از طریق تماس با ما درخواست پرستار ساعتی، هفتگی، شبانه روزی را در تمامی نقاط کرج داشته باشید.

لازم به ذکر است که هزینه همراه بیمار در بیمارستان دولتی و بیمارستان خصوصی بنا بر شدت بیماری فرد و خدمات ارائه شده تایین می شود.

منبع: