دانلود کتاب خود آموز زبان پهلوی ـ دانلود کتاب خود آموز زبان پهلوی با لینک مستقیم

همچنان که از نام این کتاب پیداست ، خود آموزی است برای فراگیری زبان پهلوی « پارسی میانه » .در بخش های نخستین آن کوشش شده که خوانندگان با معنی چندین واژه همانند « پهلوی » ، « هزوراش » و « پازند» آشنا شوند ، و معنی حرف نویسی …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب کشور گشایان قاجار ـ دانلود کشور گشایان قاجار با لینک مستقیم

اگر همین یک ماه قبل به من می گفتند که تو روزی تاریخ نویس خواهی شد ، باور کنید از حیرت دهانم باز می ماند و لحظه ای بعد قاه قاه می خندیدم . البته حق داشتم که اینجور بخندم ، چون تا آنجائی که یادم می آید بنده اهل …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب بحر طویل هد هد میرزا ـ دانلود کتاب بحر طویل هد هد میرزا با لینک مستقیم

این کتاب حاوی قسمتی از بحر طویل هایی است که نگارنده در طی مدتی متجاوز از سی سال همکاری با هیئت تحریریه ی هفته نامه ی فکاهی توفیق سروده و در آن نامه به امضاء هد هد میرزا منتشر کرده است . در تابستان سال 1317 شادروان حسین توفیق هفته …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب تاریخ ادبیات ایران ـ دانلود کتاب تاریخ ادبیات ایران با لینک مستقیم

مقدمه ایران باستان ادبیات داشته ایران باستان دارای تمدن عالی بوده و خط کتابت و دانشوری در آن وجود داشته اغلب آثار علم و ادب واسطۀ طول زمان و آشوب جهان از میان رفته و نابود گردیده . گرچه سنگنبشته ها که از آن زمان باقیماندۀ به تنهائی دلیل با …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب حبسیه سرایی در ادب عربی ـ دانلود کتاب حبسیه سرایی در ادب عربی با لینک مستقیم

مقدمه کتاب حاضر که موضوعات و ویژگی های فنی حبسیات عربی را از عصر جاهلی تا دوران معاصر مورد بحث و بررسی قرار می دهد ـ حاصل چهار سال کار سراسر زحمت و تقریبا بی وقفه است که زیر نظراستاد دانشمند ، جناب آقای دکتر محمد فاضلی به انجام رسیده …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب گذشته و آینده فرهنگ و ادب ایران ـ دانلود کتاب گذشته و آینده فرهنگ و ادب ایران با لینک مستقیم

مجلۀ آینده هشتاد و پنج سال پیش ، در تیرماه 1304 به همت مرحوم دکتر محمود افشار یزدی و اقف این بنیاد فرهنگی تأسیس شد . مدت دو سال متوالی انتشار یافت و با تحکیم استبداد خاموش شد تا اینکه پس از شهریور1320 ، دو دوره از آن ، با …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب گنجینه پند و حکمت ایرانی ـ دانلود کتاب گنجینه پند و حکمت ایرانی با لینک مستقیم

نویسندۀ این سطور چند سال پیش از این کتابی تحت عنوان مواعظ و حکم سعدی در گلستان و بوستان با ترجمه و معادل فرانسوی آنها منتشر ساخت که از همان آغاز انتشار نه تنها مورد پسند خاطر اهل تحقیق و ادب در ایران واقع شد بلکه مقبول طبع بسیاری از …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فهرست مقاله های فارسی مربوط به فرهنگ نویسی ـ دانلود کتاب مقاله های فارسی مربوط به فرهنگ نویسی بالینک مستقیم

یاداشت فکر اولیه تألیف این مجموعه از دوست گرامی ، آقای احمد خندان ، بود که با استفاده از فهرست مقالات فارسی ، حدود 150 مدخل از این مجموعه را فراهم آورده بود و ، درمورد نحوۀ گردآوری اطلاعات راهنمایی های ارزنده ای کرد اما دامنۀ کار بسیار گسترده تر …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فارسی هروی ـ دانلود کتاب فارسی هروی با لینک مستقیم

دیباچه اگر بخواهیم همۀ تواناییهای زبان فارسی را در مسیر استحکام فرهنگی و رویارویی جدی با هجوم واژه ها و مفاهیم بیگانه به نظر آوریم و مثلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آن چاره ای بیندیشیم ، از روی آوردن به لهجه ها ، به ویژه لهجه های …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ آذربایجانی به فارسی ـ دانلود کتاب آذر بایجانی به فارسی بالینک مستقیم

پیشگفتار لغت اساسی ترین ابزار و مصالح زبان و ارتباط اجتماعی است که راه پیچ و خم را پا به پای  تاریخ هر قوم و ملت پیموده و می پیماید. در تعریف لغت گفته اند : آوایی است که دارای معنی باشد و مقصودی را برساند و با علامت و …

ادامه نوشته »