خانه / نقل قول ها

نقل قول ها

نقل و قول های آینده ، آینده چیست ؟ – هر آنچه باید در مورد آینده دانست (ویژه)

نقل و قول های آینده… آینده بعدی از هستی بشر است که در فراسوی لحظهٔ «حال» گسترش می‌یابد و همچون اصلی در انجام اقدامات در نظر گرفته می‌شود. این مفهوم برخورداری از طرح، اهداف، نیات، غایات و مفاهیم را برای آدمی به همراه می‌آورد. آینده مدت زمانی نا محدود پس …

ادامه نوشته »

نقل قول های زیبای «ادب»

ادب صفتی است که یک انسان با ادب در گفتار ، کردار ، سخنان و رفتار خود به دیگران نشان می دهد در واقع هدف ادب خشنود کردن دیگران است و اینکه دیگران با شخص مودب احساس راحتی بکنند معمولا ادب احترام را به دنبال دارد . بسیاری از بزرگان …

ادامه نوشته »

نقل قول های زیبای «آینده»

آینده بعدی از هستی بشر است که در فراسوی لحظهٔ «حال» گسترش می‌یابد و همچون اصلی در انجام اقدامات در نظر گرفته می‌شود. این مفهوم برخورداری از طرح، اهداف، نیات، غایات و مفاهیم را برای آدمی به همراه می‌آورد. آینده مدت زمانی نا محدود پس از حال حاضر است که …

ادامه نوشته »

نقل قول های زیبای «آرزو»

در تعريف آرزو گفته اند : آرزو يعني آنچه كه افراد در زندگي يا در دنياي هستي تمنا مي كنند. يا آرزو را مي توان چنين تعريف كرد: آرزو عبارت است از: يكسري خواسته ها و منويات كه انسان در جهت رشد و تعالي معيارهاي زندگي خود در حال يا …

ادامه نوشته »

نقل قول های زیبای «آزادی»

آزادی مفهومی است بسیار متناقض و پیچیده. معلوم نیست که آزادی من خودبخود باعث اجبار دیگری میشود یا نه. هیچ پاسخی تاکنون ارائه نشده است که آزادی میتواند گره از مشکلات عدیده و پیچیده بشری بگشاید؟ به راستی آزادی تاکجا میتواند انسان را به سعادت و خوشبختی برساند. آیا این …

ادامه نوشته »