خانه / کتاب (صفحه 3)

کتاب

دانلود کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی ـ دانلود کتاب فرهنگ لغت زبان مخفی بالینک مستقیم

زبان حافظه جامع است و تصویر حافظۀ هر جامعه در زبان آن جامعه منعکس است . زبان مثل قالبی است که تجزیه و افکار و ذهنیات جوامع را می توان در آن ریخت و از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد .هر چند جامعه همگن باشد تفاوت های در افراد …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ قافیه در زبان فارسی ـ دانلود کتاب فرهنگ قافیه در زبان فارسی بالینک مستقیم

به هر حال شاعر هرچه باقافیه آشناتر باشد ـ حتی در سرودن شعر ناب ـ قافیه راحت تر در شعرش می نشیند. به همین دلیل شاعرانی که در روستاها هستند و سواد ندارند و با شعر و فنون شعر از جمله با قافیه آشنا نیستند و صرفأ بر مبنای قریحۀ …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی_دانلود کتاب فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی

تا به امروز در ایران ، هیچ فرهنگ جامعی در زمینه زبان ترکی استانبولی نشده است و تنها فرهنگ منتشرء شده نیز ناقص، دارای اغلاط چاپی فراوان و فاقد لغات جدید و فنی بود . ضرورت انتشار چنین فرهنگ ما را برآن داشت تا این اثر را تقدیم حضور علاقه …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب اقتصاد بیمار کتاب _ دانلود کتاب اقتصاد بیمار کتاب بالینک مستقیم از سایت پرسپت

مسئله گرائی کتاب بسیاری از مردم به ویژه جوانان و دانشجویان ، غالبا شکایت می کنند که کتاب گران است .آیا عکس العمل و پاسخ ناشران و کتابفروشان ، در برابر این عقیده نسبتا عمومی چیست ؟ مابرای در یافت ین پاسخ ، بطور ناشناس ، به چند کتاب فروشان …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب دستور زبان فارسی_ دانلود کتاب دستور زبان فارسی با لینک مستقیم

 کتاب حاظر دستور زبان فارسی بر پایه نظریه ” زایا گشتاری ” است بر پایه این نظریه ، ساخت زبان در سه بخش توصیف می شود:بخش نحوی ،بخش آوایی، بخش معنایی، از سه بخش مذکور ، بخش نحوی به عنوان بخش اصلی در نظر گرفته می شود. در این کتاب …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب دستورنامه _دانلود کتاب دستورنامه بالینک مستقیم از سایت پرسپت

مقدمه برچاپ ششم یازده سال است که نخستین طبع دستورنامه می گذرد ، و در این مدت پیوسته مطالبی بر آن افزوده شده و به تدریج نقاشی آن بر طزف گردید و تا جایی که به اطنباب ممل نینجامد و بر حجم متناسب این کتاب نیفزاید مطالب تازه تری جای …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب دستور خط پارسی _دانلود کتاب دستور خط پارسی با لینک مستقیم

خط چهره مکتوب زبان است و همانگونه که زبان از مجموعه اصول و قواعدی به نام «دستورزبان» پیروی می کند،خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که ما مجموع آن اصول و ضوابط را «دستور خط» نامیده ایم ،خط فارسی ،به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب دست های سایه _دانلود کتاب دست های سایه با لینک مستقیم

که اینکه با ادبیات آشنائی دارند می دانند که برای تشخیص درجه توانائی و لطف ذوق شعرا و نویسندگان تنها مطالعه یکی از آثار آنها کفایت نمی کند، زیرا احساسات آدمی که ادبیات ذمه دار بیان آنست در همه یکسان نیست و هیجان های روح گاهی مانند امواج دریا پر …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب در شناخت فرهنگ و ادب _ دانلود کتاب در شناخت فرهنگ و ادب بالینک مستقیم

نوشته هایی که در پی می آید، گزینش مجموع نوشتاری است که به مناسبت «یادواره ی امیر پازواری » به فرهنگخانه مازندران رسید. بیشتر نویسندگان نوشتارف گزیده آن را در یادواره خوانده اند ؛ برخی نیز با نگارش با نگارش دوباره ، آن را به فرهنگ خانه فرستاده اند.نوشته ها …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب در برابر دست_دانلود کتاب دربرابر دست بالینک مستقیم

شعر:گاهی هدف اصلی اش رامتوجه احساس خواننده می کند: حس ها و احساسات را را بیدار می کند و به سمت هماهنگی و همایش درونی : تنظیم می کند، نکته ای که می خواهیم به آن اشاره کنیم تماشاست و این که چشم من خواننده است  که به خود زحمت …

ادامه نوشته »