خانه / کتاب / ادبیات (صفحه 2)

ادبیات

دانلود کتاب گذشته و آینده فرهنگ و ادب ایران ـ دانلود کتاب گذشته و آینده فرهنگ و ادب ایران با لینک مستقیم

مجلۀ آینده هشتاد و پنج سال پیش ، در تیرماه 1304 به همت مرحوم دکتر محمود افشار یزدی و اقف این بنیاد فرهنگی تأسیس شد . مدت دو سال متوالی انتشار یافت و با تحکیم استبداد خاموش شد تا اینکه پس از شهریور1320 ، دو دوره از آن ، با …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب گنجینه پند و حکمت ایرانی ـ دانلود کتاب گنجینه پند و حکمت ایرانی با لینک مستقیم

نویسندۀ این سطور چند سال پیش از این کتابی تحت عنوان مواعظ و حکم سعدی در گلستان و بوستان با ترجمه و معادل فرانسوی آنها منتشر ساخت که از همان آغاز انتشار نه تنها مورد پسند خاطر اهل تحقیق و ادب در ایران واقع شد بلکه مقبول طبع بسیاری از …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فهرست مقاله های فارسی مربوط به فرهنگ نویسی ـ دانلود کتاب مقاله های فارسی مربوط به فرهنگ نویسی بالینک مستقیم

یاداشت فکر اولیه تألیف این مجموعه از دوست گرامی ، آقای احمد خندان ، بود که با استفاده از فهرست مقالات فارسی ، حدود 150 مدخل از این مجموعه را فراهم آورده بود و ، درمورد نحوۀ گردآوری اطلاعات راهنمایی های ارزنده ای کرد اما دامنۀ کار بسیار گسترده تر …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فارسی هروی ـ دانلود کتاب فارسی هروی با لینک مستقیم

دیباچه اگر بخواهیم همۀ تواناییهای زبان فارسی را در مسیر استحکام فرهنگی و رویارویی جدی با هجوم واژه ها و مفاهیم بیگانه به نظر آوریم و مثلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آن چاره ای بیندیشیم ، از روی آوردن به لهجه ها ، به ویژه لهجه های …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ آذربایجانی به فارسی ـ دانلود کتاب آذر بایجانی به فارسی بالینک مستقیم

پیشگفتار لغت اساسی ترین ابزار و مصالح زبان و ارتباط اجتماعی است که راه پیچ و خم را پا به پای  تاریخ هر قوم و ملت پیموده و می پیماید. در تعریف لغت گفته اند : آوایی است که دارای معنی باشد و مقصودی را برساند و با علامت و …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ نام آواها در زبان فارسی ـ دانلود کتاب فرهنگ نام آواها در زبان فارسی با لینک مستقیم

سخن در نام آواست . نام آوا واژه است اما نه واژۀ معمولی زبان ، واژه ای است طبیعی و واقعی ، نه قرار دادی و مصنوعی . برای روشن شدن قضیه باید گفت که هر واژه همچون سکه دو رویه دارد : رویۀ لفظ و رویۀ معنی . لفظ …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی ـ دانلود کتاب فرهنگ لغت زبان مخفی بالینک مستقیم

زبان حافظه جامع است و تصویر حافظۀ هر جامعه در زبان آن جامعه منعکس است . زبان مثل قالبی است که تجزیه و افکار و ذهنیات جوامع را می توان در آن ریخت و از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد .هر چند جامعه همگن باشد تفاوت های در افراد …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ قافیه در زبان فارسی ـ دانلود کتاب فرهنگ قافیه در زبان فارسی بالینک مستقیم

به هر حال شاعر هرچه باقافیه آشناتر باشد ـ حتی در سرودن شعر ناب ـ قافیه راحت تر در شعرش می نشیند. به همین دلیل شاعرانی که در روستاها هستند و سواد ندارند و با شعر و فنون شعر از جمله با قافیه آشنا نیستند و صرفأ بر مبنای قریحۀ …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی_دانلود کتاب فرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارسی

تا به امروز در ایران ، هیچ فرهنگ جامعی در زمینه زبان ترکی استانبولی نشده است و تنها فرهنگ منتشرء شده نیز ناقص، دارای اغلاط چاپی فراوان و فاقد لغات جدید و فنی بود . ضرورت انتشار چنین فرهنگ ما را برآن داشت تا این اثر را تقدیم حضور علاقه …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب اقتصاد بیمار کتاب _ دانلود کتاب اقتصاد بیمار کتاب بالینک مستقیم از سایت پرسپت

مسئله گرائی کتاب بسیاری از مردم به ویژه جوانان و دانشجویان ، غالبا شکایت می کنند که کتاب گران است .آیا عکس العمل و پاسخ ناشران و کتابفروشان ، در برابر این عقیده نسبتا عمومی چیست ؟ مابرای در یافت ین پاسخ ، بطور ناشناس ، به چند کتاب فروشان …

ادامه نوشته »