خانه / کتاب / ادبیات

ادبیات

دانلود کتاب نامه پهلوانی ـ دانلود کتاب نامه پهلوانی با لینک مستقیم

برای ایرانیان ، آموزش زبان پهلوی آسانترین و شادی بخش ترین کارها است همانگونه که برای یک کودک ، غنودن در آغوش مادر … زبان پهلوی مادر زبانهای مردمان ایران از کردستان و بلو چستان … دیلم و مازندران ، گیلان و خوزستان خراسان و پارت ، آذربایجان و ماد …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب ماتیکان گجستک ابالیش ـ دانلود کتاب ماتیکان گجستک ابالیش بالینک مستقیم

رساله پهلوی « ماتیکان گجستک ابالیش » دارای 1200 واژه پهلوی است ، و ماجرای گفتگوی بین ابالیش و موبدی زرتشتی به نام « آذر فرنبغ » پسر فرخ زاده است ، که در دربار مأمون انجام پذیرفته، و در آن جلسه بزرگان مسیحی و مسلمان و قاضی دربار هم …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب مثلهای فارسی رایج در کرمان ـ دانلود کتاب مثلهای فارسی رایج در کرمان با لینک مستقیم

از سالهای پیش که نگارنده مطاعلاتی را در زمینۀ امثال و حکم فارسی و مثل های پاره ای از زبان های خارجی شروع کرد تا فرهنگ های امثال و حکم فارسی را با معادله های آن ها در زبان های خارجی تدوین کند هرگاه که مثل های محلی کرمان به …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب لغات لهجه ی تبریز ـ دانلود کتاب لغات لهجه ی تبریز با لینک مستقیم

تبریز شهری است بر بلند ای تاریخ که زمان پیدایش آن نا مکشوف است . این قدر هست که یافته های باستان شناسی تاریخ آن را به هفت هزار سال پیش می برد .روزگاری که ترکان باستان آن جا را به مرکز تهاتری و مبادله ی کالا بدل ساختند و …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب لهجه بخارایی ـ دانلود کتاب لهجه بخارایی با لینک مستقیم

سی سال پیش که این کتاب نخستین بار به چاپ می رسید ، چابخانۀ دانشگاه مشهد با همت استادان دلسوز و دانشوری چون شادروانان دکتر غلامحسین یوسفی و کتراحمد علی رجایی بخارایی [مولف کتاب حاظر ] به تازگی تأسیس شده بود . در آن سالها انگیزۀ مولف کتاب برای فراهم …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها ـ دانلود کتاب خفیه نگاری خشونت در سر زمین آدم لتی ها با لینک مستقیم

کودکی ها ، قصه ای می خواندیم که روایت جهرمی آش آدم لتی نام دارد ، یعنی نصفه آدم. پادشاهای بود که گنج اش را دیوی ربوده بود و پیرانه ، فرزندی نداشت که مال از دست رفته اش را برگرداند . روزی درویشی می آید سیبی به او می …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب خود آموز زبان پهلوی ـ دانلود کتاب خود آموز زبان پهلوی با لینک مستقیم

همچنان که از نام این کتاب پیداست ، خود آموزی است برای فراگیری زبان پهلوی « پارسی میانه » .در بخش های نخستین آن کوشش شده که خوانندگان با معنی چندین واژه همانند « پهلوی » ، « هزوراش » و « پازند» آشنا شوند ، و معنی حرف نویسی …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب کشور گشایان قاجار ـ دانلود کشور گشایان قاجار با لینک مستقیم

اگر همین یک ماه قبل به من می گفتند که تو روزی تاریخ نویس خواهی شد ، باور کنید از حیرت دهانم باز می ماند و لحظه ای بعد قاه قاه می خندیدم . البته حق داشتم که اینجور بخندم ، چون تا آنجائی که یادم می آید بنده اهل …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب تاریخ ادبیات ایران ـ دانلود کتاب تاریخ ادبیات ایران با لینک مستقیم

مقدمه ایران باستان ادبیات داشته ایران باستان دارای تمدن عالی بوده و خط کتابت و دانشوری در آن وجود داشته اغلب آثار علم و ادب واسطۀ طول زمان و آشوب جهان از میان رفته و نابود گردیده . گرچه سنگنبشته ها که از آن زمان باقیماندۀ به تنهائی دلیل با …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب حبسیه سرایی در ادب عربی ـ دانلود کتاب حبسیه سرایی در ادب عربی با لینک مستقیم

مقدمه کتاب حاضر که موضوعات و ویژگی های فنی حبسیات عربی را از عصر جاهلی تا دوران معاصر مورد بحث و بررسی قرار می دهد ـ حاصل چهار سال کار سراسر زحمت و تقریبا بی وقفه است که زیر نظراستاد دانشمند ، جناب آقای دکتر محمد فاضلی به انجام رسیده …

ادامه نوشته »