خانه / سرگرمی / شعر / هیچ یادت هست ؟!

هیچ یادت هست ؟!

هیچ یادت هست ؟!

هیچ یادت هست شب هائی که

با هم 

قهوه می خوردیم ؟

قهوه می جوشید و از عطرش فضا پُر بود .

فال می دیدیم .

دست ، لرزان سوی فنجــان

پیش می بردیم .

گاه جغدی بود ، گاهی کفتری

گاهی دیاری دور .

گاه مردی و زنی بودند و دیواری

گاه راهی بود ،

راهی پیچ پیچ و کور .

بر گمانم لرزش تردید می افتاد .

مضطرب می گفتمت :

مائیم و این دیوار

پس . . . 

آیا . . . ؟

تو ، لب های مرا با بوسه ای

آرام می بستی

بوسه ات گرم و نفس بُر بود . . .

* * *

قهوه می جوشد 

دو فنجــان روبروی هم به روی میز

می لرزاند از سرما !

هیچ یادت هست

شب هائی که با هم قهوه می خوردیم ؟!

پری سکندری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *