خانه / آموزش زبان / نیوگپ / درس هفت نیوگپ – درس هفت نیوگپ توسط وبسایت پرسپت تکمیل شد

درس هفت نیوگپ – درس هفت نیوگپ توسط وبسایت پرسپت تکمیل شد

خدا را شاکریم که درس هفت نیوگپ نیز آماده شده است . در این درس همانند درس ششم مجموعه نیوگپ ما چند بخش را برای شما تدارک دیده ایم که شامل یک متن ، سوالات مربوط به متن ، بخش واژگان و سوالات مربوط به آن ها و در آخر ترجمه متن و پاسخ تمامی سوالات به صورت کلیدی می باشد . لازم به ذکر است که درس هفت نیوگپ درسی نسبتا ساده است و شما می توانید با چند بار مرور سطحی ، آن را به طور کامل به خاطر بسپارید همچنین شما عزیزان باید بخش لغات هر درس را نیز یادداشت کنید و در وهله ها و بازه های زمانی متفاوت آن ها را مطالعه کنید . در ادامه با پرسپت همراه باشید .

Watery You

Did you know that you could live without water for only about a week? You probably think your body feels firm and solid because it is full of strong bones and muscles. But in fact 65 percent of your body is made up of water. Because we lose water, we need to keep topping up the amount of water in our bodies. We need between two and three liters of water each day.

1. Which sentence is not true?
1) Our bodies feels strong because of strong muscles. 2) Since we lose water we must drink more water.
3) We could live without water only for a short time. 4) 35 percent of the human body is not made up of water.
2. The word ‘it’ in line 2 refers to …………. .
1) water 2) body 3) bone 4) solid

1. Although a lot has been done for it recently, unemployment is likely to …………… rising this year.
1) go on 2) look up 3) get off 4) find out
2. This large model is for home-use only, but there’s a(n) …………… design which is highly suitable for travel.
1) accurate 2) rough 3) compact 4) firm
3. The government is expected to take …………… action to reduce air pollution in big cities.
1) firm 2) concerned 3) smooth 4) safe
4. They lost another match today and this killed any …………… hopes of their reaching the final.
1) gradual 2) compact 3) excessive 4) remaining
5. After his stomach operation, the old man was unable to eat …………… food for several weeks.
1) smooth 2) fresh 3) active 4) solid
6. All the children had been …………… by their father into helping their mother with housework.
1) limited 2) pressed 3) yielded 4) exchanged
7. The fat boy jumped into the swimming pool with a great …………… .
1) splash 2) case 3) shore 4) pressure
8. As water vapor rises it becomes colder and finally it …………… to form clouds.
1) wraps 2) resists 3) condenses 4) yields
9. In the end he …………… to the pressure and accepted the new plan.
1) refused 2) remained 3) exchanged 4) yielded
10. He had to do extra jobs at weekends in order to …………… his earnings.
1) give up 2) top up 3) look up 4) wake up

نکته : خواننده گرامی لغاتی که با رنگ آبی نشان داده شده اند برای داوطلبان کنکور اختصاصی زبان مهمتر و پر کاربرد تر هستند.

تحت فشار قرار دادن ، مطبوعات press فشرده کردن ، فشرده compact
باقی ، باقی مانده remaining مایع کردن یک گاز condense
شور salty سفت ، محکم ، شرکت firm
نرم ، آرام smooth خوشبختانه fortunately
اب پاشیدن ، شالاپ شالاپ کردن splash تازه fresh
پر کردن ، افزایش دادن top up اتفاق افتادن ، ادامه دادن go on
ناتوان unable تشکیل دادن make up
تسلیم شدن ، ایجــاد کردن yield اکثرا mostly

 درس هفت نیوگپ

معنی متن

بدن پر از آب شما

آیا می دانستید که بدون آب فقط یک هفته می توانید زنده بمانید ؟ شما احتمالا به این دلیل احساس می کنید که بدنتان سفت و محکم است که پر از استخوان و عضلات قوی می باشد. اما در واقع 65 درصد بدن شما از آب تشکیل شده است. از آن جا که (دائمــا) آب از دست می دهیم نیازمندیم که مقادیر آب بدنمان را افزایش دهیم (جایگزین کنیم) . ما هر روز بین 2 تا 3 لیتر آب نیاز داریم .

پاسخ سوالات متن

1- گزینه ی 1

2- گزینه ی 2

پاسخ سوال های واژگان

1- گزینه ی 1

2- گزینه ی 3

3- گزینه ی 1

4- گزینه ی 4

5- گزینه ی 4

6- گزینه ی 2

7- گزینه ی 1

8- گزینه ی 3

9- گزینه ی 4

10- گزینه ی 2

پیشنهاد می کنیم این دروس را نیز از دست ندهید .

درس ششم مجموعه نیوگپ – درس ششم نیوگپ به همراه ترجمه کامل

درس پنجم مجموعه نیوگپ – درس پنجم مجموعه نیوگپ توسط وبسایت پرسپت آماده مطالعه شد

همچنین ببینید

درس دوازدهم مجموعه نیوگپ – درس دوازدهم بهمراه ترجمه – مرجع آموزش زبان انگلیسی

بعد از وقفه چند روزه بلاخره درس دوازدهم مجموعه نیوگپ را خدمت شما کاربران همیشگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *