خانه / آموزش زبان / نیوگپ / درس هشتم مجموعه نیوگپ – درس 8 مجموعه نیوگپ (The Bridging The Gap)

درس هشتم مجموعه نیوگپ – درس 8 مجموعه نیوگپ (The Bridging The Gap)

در درس هشتم مجموعه نیوگپ نیز یک متن در رابطه با لایه ی اُزون وجود دارد که تعدادی سوال از همان متن برای شما عزیزان طرح کردیم . دانش آموزانی که آزمون کنکور دارند بایستی برای هر سوال 15 الی 30 ثانیه وقت معین کنند و طبیعتا مدت پاسخ گویی هرچه کمتر باشد بهتر است . در بخش بعد سوالاتی طرح شده که بیش تر روی دانش لغوی مانور می دهند  البته پاسخ گویی به این تست ها آنقدر ها هم دشوار نیست تنها کافی است دانش لغوی خوبی داشته باشید و اگر هم معلومات لغویتان تعریفی ندارد باز هم هیچ اشکالی ندارد ، بخش “بررسی واژگان” دروس مجموعه نیوگپ را مطالعه کنید . (ازجمله درس چهارم مجموعه نیوگپ)در ادامه با درس هشتم مجموعه نیوگپ همراه پرسپت باشید .

The Ozone Layer

Around 1970 scientists began to notice something strange happening in the earth’s atmosphere. They were surprised to see a hole appearing each spring in a layer of gas that surrounds the earth. This layer of gas is called the ozone layer. The scientists noticed that the ozone layer appeared to be getting thinner and thinner. The problem was most serious over Antarctica. Here they found the ozone layer was thinner each spring. Now the ozone layer is beginning to get thinner over Europe, Asia and North America. Though these holes are smaller, it is enough to worry the scientists. The ozone layer lies in the stratosphere between 16 and 50 kilometers above the Earth’s surface. This layer shields us from some of the ultraviolet rays from the sun. These are the rays which make pale human skins become darker in sunlight. But too many ultraviolet rays can be bad for us.

1. The ozone layer protects us by …………… .
1) blocking some of the sun’s heat 2) making our skins pale
3) stopping some of ultraviolet rays 4) preventing the atmosphere from getting thin
2. The largest hole in the ozone layer is over the …………… .
1) stratosphere 2) south pole 3) Asia 4) North America
3. Which sentence is false according to the passage?
1) The hole in the ozone layer was discovered in 20th century.
2) The ozone layer is thinnest in the spring.
3) Small holes in ozone layer are not important to pay attention to.
4) Nowhere on Earth is free from the problem of ozone layer.

1. At most public …………… , people have to take a shower before they enter them.
1) beaches 2) pools 3) paths 4) islands
2. These plants must be …………… from direct sunlight or they’ll die soon.
1) relieved 2) detected 3) disturbed 4) shielded
3. He emphasized that people should immediately contact the police if they’ve …………… any strangers in the area recently.
1) noticed 2) resisted 3) yielded 4) mentioned
4. He’d lost a lot of blood and that made him look …………… .
1) pale 2) facial 3) light 4) firm
5. After their wonderful performance, they found themselves ……………… by an admiring crowd.
1) limited 2) wrapped 3) surrounded 4) exhansted
6. You’d better change the place of your computer because while here, the …………… causes a hurting reflection on its screen.
1) result 2) hole 3) path 4) light
7. It is estimated that Iran’s population will probably reach 80 million by the turn of the …………… .
1) nation 2) century 3) period 4) future
8. The doctor was helpful, and offered constructive …………… as to how I could improve my diet.
1) situations 2) protection 3) suggestions 4) recognition

نکته : خواننده گرامی لغاتی که با رنگ آبی نشان داده شده اند برای داوطلبان کنکور اختصاصی زبان مهمتر و پر کاربرد تر هستند.

اســتخر pool قطب جنــوب Antarctica
اشعه ray ظاهر شدن ، به نظر رسیدن appear
محافظت کردن shield قــرن century
عجیب ، بیگانه strange حفره ، سوراخ hole
پیشنهاد کردن suggest نور light
احاطه کردن ، دربر گرفتن surround خط line
نگران کردن worry توجه کردن ، متوجه شدن notice
روی ، بالای ، در رابطه با over کم رنگ ، رنگ پریده pale

درس هشتم مجموعه نیوگپ

معنی متن

لایه ی اُزون 

در حدود سال 1970 توجه دانشمندان به اتفاق عجیبی که در جو زمین رخ می داد جلب شد. آن ها از ظهور حفره ای در هر بهار در لایه ای از گاز که زمین را در بر گرفته است ، شگفت زده شده اند. این لایه ی گاز ، لایه اُزون نامیده می شود .

دانشمندان متوجه شدند که به نظر می رسد لایه ی اُزون در حال نازک تر شدن می باشد. این مشکل در ناحیه ی قطب جنوب از همه جا جدی تر بود . در ان جا دانشمندان دریافتند که لایه ی اُزون در هر بهار نازک تر می شود . در حال حاظر لایه ی اُزون موجود بر روی اروپــا ، آسیا و آمریکای شمالی هم شروع به نازک تر شدن کرده است . اگرچه این حفره ها کوچک تر هستند . (اندازه شان) برای نگران کردن دانشمندان کفایت می کنند .

لایه اُزون در استراتوســفر و بین 16 تا 50 کیلومتری بالای سطح زمین قرار دارد . این لایه از ما در برابر اشعه ی ماورای بنفش خورشید محافظت می کند. این اشعه ای است که باعث می شود پوست افراد روشن در نور آفتاب تیره تر شود . اما مقدار بیش از حد اشعه ی ماورای بنفش برای ما مضر است .

پاسخ سوالات متن

1- گزینه ی 3

2- گزینه ی 2

3- گزینه ی 3

پاسخ سوال های واژگان

1- گزینه ی 2

2- گزینه ی 4

3- گزینه ی 1

4- گزینه ی 1

5- گزینه ی 3

6- گزینه ی 4

7- گزینه ی 2

8- گزینه ی 3

دروسی که نباید از دست داد .

درس هفت نیوگپ – درس هفت نیوگپ توسط وبسایت پرسپت تکمیل شد

درس ششم مجموعه نیوگپ – درس ششم نیوگپ به همراه ترجمه کامل

همچنین ببینید

درس دوازدهم مجموعه نیوگپ – درس دوازدهم بهمراه ترجمه – مرجع آموزش زبان انگلیسی

بعد از وقفه چند روزه بلاخره درس دوازدهم مجموعه نیوگپ را خدمت شما کاربران همیشگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *