خانه / آموزش زبان / نیوگپ / درس ششم مجموعه نیوگپ – درس ششم نیوگپ به همراه ترجمه کامل

درس ششم مجموعه نیوگپ – درس ششم نیوگپ به همراه ترجمه کامل

درس ششم مجموعه نیوگپ تقدیم کاربران همیشگی پرسپت می شود در این درس کوتاه یک متن و تعدادی سوال طرح شده است و همچنین بررسی واژگان و طرح سوالات مربوط به واژه های این درس در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد . این درس هیچ گونه مروری بر 5 درس قبل ندارد لذا پیشنهاد می کنیم که آن را به خوبی مطالعه کنید تا علاوه بر یادگیری لغات جدید با نحوه و ساختار جملات آن نیز آشنا شوید . در ادامه با پرسپت همراه باشید .

Counting Wheat

About 10,000 years ago, the first farmers grew wheat, which they bundled into sheaves. Sheaves could be counted by tallying. The farmer might meet a herdsman who would exchange a goat for some wheat. How many sheaves of wheat would be exchanged for an animal? Perhaps the herdsman would hold up five fingers … five sheaves for a goat. Fingers provided a useful way of showing small numbers. But there was no way of writing numbers down or adding them together.

1. It can be understood from the passage that tallying was a way of . . . . . . . . . . . numbers or items.
1) growing 2) counting 3) exchanging 4) farming
2. Which ten sentence is not true?
1) The first farmers grew barley 10000 years ago.
2) Fingers were used to show small numbers.
3) The first people did not know how to write numbers down.
4) Adding numbers was a problem for ancient people.
3. The word ‘exchange’ in line 2 means:
1) find the total number of 2) raise animals such as goat
3) give sth and get sth else in return 4) count numbers with fingers

1. This part is safe and shallow. How about swimming from our boat to the …………… ?
1) current 2) path 3) shore 4) cottage
2. They ………….. the boy’s hands to a tree with a piece of rope and ran away.
1) bundled 2) exchanged 3) raised 4) tied
3. Nowadays many farmers are using scientific methods to grow more …………… .
1) wheat 2) marks 3) dust 4) shelves
4. She gave a ……………of old clothes to a charity organization for homeless people.
1) sheaf 2) herd 3) bundle 4) band
5. When you are …………… , it’s often hard to resist staying in bed all morning.
1) frightened 2) exhausted 3) involved 4) balanced
6. After the party we …………… telephone numbers and promised not to lose contact with each other.
1) provided 2) counted 3) recommended 4) exchanged
7. He …………… the money and surprisingly found that its amount was much more than he’d been promised.
1) held 2) counted 3) cost 4) coped
8. When the thief ……………… his hands, the police discovered that he was carrying a gun.
1) got off 2) gave up 3) went on 4) held up
9. All they had grown was totally destroyed when a …………… of elephants passed their farm.
1) shelf 2) tie 3) sheaf 4) herd
10. It’s strongly recommended that young babies’ diet should contain no …………… salt or sugar.
1) useful 2) active 3) harmless 4) added

نکته : خواننده گرامی لغاتی که با رنگ آبی نشان داده شده اند برای داوطلبان کنکور اختصاصی زبان مهمتر و پر کاربرد تر هستند.

درصد percent جمع کردن add
فراهم کردن provide (گیاه) جو barley
دسته (گندم،جو و…) ، بافه sheaf دسته ، دسته بندی کردن bundle
قفســه shelf شمردن count
ســاحل shore مبادله کردن exchange
چوب خط کشیدن، یکی یکی شمردن tally خسته کردن ، تمام کردن exhaust
بستن ، گره زدن tie بُز goat
مفید useful پیاده شدن get off
گندم wheat چــوپان ، گله دار herdsman
انگشت Finger بالا بردن ، به تاخیر انداختن hold up

درس ششم مجموعه نیوگپ

معنی متن

شمارش گندم

حدود ده هزار سال پیش ، کشاورزان اولیه گندم پرورش می دادند و آن را به صورت بافه (دسته) هایی دسته بندی می کردند. این دسته ها به وسیله ی چوب خط کشیدن شمرده می شدند. کشاورزان ممکن بود چوپانی را ببیند که بخواهد یک بز را با مقداری گندم معاوضه کند. چند دسته گندم می بایست در ازای یک حیوان مبادله می شد ؟ شاید چوپان 5 انگشت خود را بالا می برد … (یعنی) 5 دسته برای یک بز. استفاده از انگشتان راهی مفید را برای نشان دادن اعداد کوچک فراهم می کرد . اما (در آن زمان) هیچ راهی برای نوشتن اعداد یا جمع کردنشان وجود نداشت .

پاسخ سوالات متن

1- گزینه ی 2

2- گزینه ی 1

3- گزینه ی 3

پاسخ سوال های واژگان

1- گزینه ی 3

2- گزینه ی 4

3- گزینه ی 1

4- گزینه ی 3

5- گزینه ی 2

6- گزینه ی 4

7- گزینه ی 2

8- گزینه ی 4

9- گزینه ی 4

10- گزینه ی 4

پیشنهاد می کنیم دروس زیر را نیز به صورت هدفمند مطالعه کنید .

درس پنجم مجموعه نیوگپ – درس پنجم مجموعه نیوگپ توسط وبسایت پرسپت آماده مطالعه شد

درس چهارم مجموعه نیوگپ – درس چهارم مجموعه نیوگپ به همراه معنی متن و پاسخ کلیدی سوالات

همچنین ببینید

درس دوازدهم مجموعه نیوگپ – درس دوازدهم بهمراه ترجمه – مرجع آموزش زبان انگلیسی

بعد از وقفه چند روزه بلاخره درس دوازدهم مجموعه نیوگپ را خدمت شما کاربران همیشگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *