خانه / آموزش زبان / نیوگپ / درس 13 مجموعه نیوگپ – آموزش درس سیزده با ترجمه کامل – مرجع آموزش زبان انگلیسی

درس 13 مجموعه نیوگپ – آموزش درس سیزده با ترجمه کامل – مرجع آموزش زبان انگلیسی

درس 13 مجموعه نیوگپ تقدیم حضور شما می شود . در این درس همانند درس های پیشین (درس یازدهم نیوگپ و درس دوازدهم مجموعه نیوگپ) تعداد واژگان کمی بیش تر از دروس گذشته است و همین امر اهمیت درس و بالطبع مرور آن را افزایش می دهد . شما با خواندن این مجموعه آمادگی بسیار خوبی هم برای کنکور و هم برای دیگر مراحل یادگیری انگلیسی کسب خواهید کرد . در ادامه با درس 13 مجموعه نیوگپ همراه پرسپت باشید .

The Force of the Wind

One of the problems that engineers face when designing a skyscraper is the strength of the wind. A skyscraper may sway in a strong wind, so it must be held in place by a strong frame and deep foundations. Steel and concrete are the two most important materials used in building skyscrapers. Neither material is strong enough on its own to support the building, but steel is strong under tension and concrete is strong under compression. Inside the steel framework is the core. This is a hollow, reinforced concrete rectangle. The core is the building’s backbone or spine. It is very strong. Many of the services in the building, such as the lift or the water supply may be built into the core.

1. Inside the steel framework is …………… .
1) the building’s spine 2) the concrete 3) the foundation 4) water supply
2. Both steel and concrete are necessary in a building because …………… .
1) together they support the building 2) they are both strong under tension and compression
3) neither material can support the building 4) they support the core of the building
3. Many of the services in a building are built in …………… .
1) a concrete rectangle 2) a deep foundation 3) a hollow place 4) the core of the building

1. As the …………… was out of order, we had to walk all the stairs to the top floor.
1) frame 2) lift 3) steel 4) force
2. Even the most developed countries in the world are …………… economic problems these days.
1) causing 2) facing 3) adding 4) lifting
3. Some scientists are studying ways of bringing the oceans’ huge ……………of water to the dry deserts of the world.
1) frame 2) vapor 3) floor 4) supply
4. Some restaurants allow diners to smoke only in certain …………… .
1) meals 2) reasons 3) flats 4) sections
5. The dog found a ……………… at the base of a tree to hide in from the wind.
1) hollow 2) frame 3) spine 4) path
6. We are going to paint our table to match the window ……………… in the bedroom.
1) view 2) bundle 3) knot 4) frame
7. The latest observations …………… the view that the economic growth in this country is slowing.
1) reinforce 2) compare 3) suppose 4) handle
8. We’re looking for someone who has the inner ……………… to take on such a difficult job.
1) pressure 2) strength 3) instance 4) effect
9. The construction workers have just started to lay the ……………… of the new school.
1) foundation 2) limitation 3) compression 4) calculation
10. No formal agreement was reached on ways of reducing the ………………… between the neighboring countries.
1) compression 2) protection 3) decision 4) tension
11. The plan may be changed, but it will provide a ……………… on which we can build.
1) concrete 2) framework 3) rectangle 4) research

نکته : خواننده گرامی لغاتی که با رنگ آبی نشان داده شده اند برای داوطلبان کنکور اختصاصی زبان مهمتر و پر کاربرد تر هستند.

آسانسور lift تحت تاثیر قرار دادن affect
هیچ کدام neither ستون فقرات backbone
مستطیل rectangle قرن century
تقویت کردن reinforce فشار compression
بتون ارمه reinforced concrete بتون concrete
بخش ،قسمت section مرکز،(فولاد) مغزه core
آسمان خراش skyscraper طراح designer
ستون فقرات spine مهندس engineer
فولاد steel روبرو بودن face
استحکام ، قدرت strength آپارتمان flat
از جمله ، مثل such as نیرو force
منبع ، ذخیره ، موجودی (supply(n چهـارچوب frame
حمایت کردن ، نگه داشتن support سازه ، اسکلت framework
تاب خوردن ، تکان خوردن sway پی ، پایه foundation
کشش ،تنش tension توخالی ، حفره hollow
باد wind جزیره island

درس 13 مجموعه نیوگپ

معنی متن

نیروی باد

یکی از مشکلاتی که مهندسین هنگام طراحی آسمان خراش ها با آن روبرو هستند ، قدرت باد است . یک آسمان خراش ممکن است در اثر یک باد شدید تاب بخورد ، بنابراین باید توسط چهارچوبی قوی و پایه هایی عمیق سر جای خود قرار گیرد .

فولاد و بتن ، مهمترین مصالحی هستند که در ساختن آسمان خراش ها به کار برده می شوند . هیچ کدام از این دو به تنهایی برای نگه داشتن ساختمان کافی نیستند ، اما فولاد و بتن در برابر فشار مقاوم هستند . درون اسکلت فولادی ، مغزه قرار دارد . مغزه یک مستطیل توخالی از جنس بتن آرمــه است . مغزه ستون فقرات یک ساختمان است و بسیار محکم می باشد . بسیاری از سرویس های داخل ساختمان از جمله آسانسور و منبع آب ممکن است درون مغزه قرار داده شوند .

پاسخ سوالات متن

1- گزینه ی 1

2- گزینه ی 1

3- گزینه ی 4

پاسخ سوال های واژگان

1- گزینه ی 2

2- گزینه ی 2

3- گزینه ی 4

4- گزینه ی 4

5- گزینه ی 1

6- گزینه ی 4

7- گزینه ی 1

8- گزینه ی 2

9- گزینه ی 1

10- گزینه ی 4

11- گزینه ی 2

دروس پیشنهادی !

درس هفت نیوگپ – درس هفت نیوگپ توسط وبسایت پرسپت تکمیل شد

درس ششم مجموعه نیوگپ – درس ششم نیوگپ به همراه ترجمه کامل

همچنین ببینید

درس یازدهم نیوگپ – آموزش درس یازدهم + ترجمه کامل درس 11

با سلام و احترام خدمت شما بازدید کنندگان گرامی خوشحالیم که با درس یازدهم نیوگپ در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *